DATA PENDUDUK

 

Penduduk Laki –laki                2533                     Orang

Penduduk Perempuan             2484                     Orang

Jumlah Penduduk                   5017                     Orang

Kepala Keluarga                      2076                     Orang

Kelahiran Laki-laki                  47                         Orang selama tahun 2018

Kelahiran Perempuan              39                         Orang selama tahun 2018

Sumber Penghasilan Utama Penduduk Desa       Pertanian, Perkebun, Perikanan